SPOTKANIE Z GÓRNIKIEM

9 grudnia odwiedził nas pan Andrzej Struzik, górnik Kopalni Soli w Bochni. Opowiedział dzieciom o specyfice pracy górników dawniej i dziś  oraz zwyczajach i tradycjach które przetrwały pod ziemią do czasów współczesnych. Dzieci z zainteresowaniem słuchały naszego gościa oraz chętnie przymierzały górnicze czako.