Godziny pracy

Zespół Szkolno – Przedszkolny Publiczne Przedszkole w Bratucicach

Poniedziałek – Piątek 7:30 – 16:00

soboty, niedziele i święta przedszkole – zamknięte

Podstawa programowa jest realizowana codziennie między godz.

8:00 – 13:00