Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

grupa starsza- dzieci 5-6- letnie

 

7.30-8.30

Stworzenie warunków do zabaw odpowiadających

 zainteresowaniom dziecięcym. 

Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, 

tematyczne, badawcze itp. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, 

słuchowe, gramatyczne, itp. 

Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych.

 Zajęcia z języka angielskiego. 

Prace porządkowe w sali. Przygotowanie do zajęć. 

8.30-9.00 Ćwiczenia poranne. 

Czynności higieniczne oraz przygotowanie 
do śniadania.

9.00-9.30 Śniadanie.
9.30-11.30 Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z

 programu wychowania przedszkolnego. 

Zajęcia z  języka angielskiego. Zajęcia z religii.

Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, 

obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe 
i ogrodnicze, zabawy dowolne.

11.30-12.00 Czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu.
12.00-12.30 Obiad. 
12.30-13.00 Odpoczynek-słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, 

wybranych pozycji z literatury dziecięcej. 

13.00-16.00 Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne,

 badawcze, zabawy ze śpiewem, 

działalność plastyczna, zabawy ruchowe.  

Ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, 

ćwiczenia grafomotoryczne. Zabawy dowolne 
w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie przedszkolnym. 

Prace porządkowe w sali.  

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

grupa młodsza – dzieci 3-4-5-letnie

 

8.00-9.00 Stworzenie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. 

Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. 

Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne, itp. 

Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Zajęcia z języka angielskiego. 

Prace porządkowe w sali. Przygotowanie do zajęć. 

9.00- 9.30 Ćwiczenia poranne. 

Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.

9.30- 10.00 Śniadanie.
10.00-12.00 Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści 

z programu wychowania przedszkolnego. 

Zajęcia z języka angielskiego. Zajęcia z religii.

Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, 

obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe 
i ogrodnicze, zabawy dowolne.

12.00-12.30 Czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu.
12.30-13.00 Obiad. 
13.00-13.30 Odpoczynek-słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, 

wybranych pozycji z literatury dziecięcej.

13.30-16.00 Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, 

badawcze, zabawy ze śpiewem, 

działalność plastyczna, zabawy ruchowe.  

Ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, 

ćwiczenia grafomotoryczne. Zabawy dowolne 
w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie przedszkolnym. 

Prace porządkowe w sali.