KONKURSY

 

WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

Wielkanocne Jajko”

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce- Przedszkole
w Bratucicach serdecznie zaprasza wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym
wraz z rodzicami do udziału
w wewnątrzprzedszkolnym konkursie plastycznym pt.

Wielkanocne Jajko„.

Cele konkursu:
rozwijanie talentów plastycznych,
rozwijanie kreatywności i talentów dzieci,
kształtowanie wyobraźni dziecka i jego aktywności twórczej,
rozwijanie sprawności manualnej,
wyzwolenie u dzieci chęci do działania,
• wzmacnianie więzi rodzinnych,
wzbogacanie doświadczeń dzieci dotyczących Świąt Wielkanocnych.

Regulamin konkursu:

Konkurs skierowany jest do wychowanków naszego przedszkola.
 Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie z pomocą rodziny pracy plastycznej w formie płaskiej na formacie A3 lub A4– jajka wielkanocnego.
 Prace konkursowe należy składać w naszym przedszkolu u wychowawców grup do 22 marca 2024 r. (piątek). Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.

Na odwrocie każdej pracy należy zamieścić informację zawierającą imię i nazwisko dziecka
a także wiek dziecka.
Do każdej pracy należy załączyć podpisaną zgodę rodzica na udział dziecka w konkursie, zał. nr 1.
 Komisja powołana przez organizatora oceniać będzie: interpretację tematu, pomysłowość, wkład pracy dziecka i estetykę wykonania. Werdykt komisji jest ostateczny.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
• grupa I: 3-4 lata,
• grupa II: 5-6 lat.

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy
(za zajęcie I, II, III miejsca) w każdej kategorii wiekowej, a dla wyróżnionych dyplomy.
 Prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do upublicznienia prac
i danych osobowych uczestników w internecie i druku.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 27.03.2024 r. O terminie wręczenia nagród
oraz pamiątkowych dyplomów poinformujemy państwa po rozstrzygnięciu konkursu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Dodatkowe informacje:
Termin: do 22.03.2024 r.
Zasięg konkursu: konkurs wewnątrzprzedszkolny
Uczestnicy: dzieci wraz z rodzicami
Koordynatorki konkursu: Dorota Synowiec, Marzena Struzik-Wnęk, Agnieszka Ostapska
Organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
Oddziały Przedszkolne w Bratucicach
Bratucice 35, 32-712

 

 

 

 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE PRZEDSZKOLAKI Z GMINY RZEZAWA DO UDZIAŁU W GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM PT.: „CIEKAWE MIEJSCA W GMINIE RZEZAWA”