„TANIEC PRZECIW PRZEMOCY”

Dnia 15 września 2023r. dzieci 6- letnie z Naszego Przedszkola wzięły udział w projekcie pod hasłem: „Razem przeciw przemocy – Taniec przeciw przemocy”, który został zorganizowany przez Gminę Rzezawa – Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok w Rzezawie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie – Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Wielkie gratulacje dla naszych dzieci za pięknie wykonany taniec❤️

Dziękujemy organizatorom za możliwość wzięcia udziału w tym ważnym wydarzeniu.