O przedszkolu

Zespół Szkolno – Przedszkolny Publiczne Przedszkole  w Dąbrówce z Odziałem Zamiejscowym w Bratucicach

Jesteśmy Publicznym Przedszkolem, którego organem prowadzącym jest  gmina Rzezawa. Przedszkole czynne jest w godzinach 7:30 – 16:00,  w tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez  nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.  Wszyscy nauczyciele dbają o własne doskonalenie zawodowe  i podnoszenie jakości pracy z dziećmi.

Nauczyciele i personel pomocniczy zapewniają dzieciom profesjonalną  opiekę.

W naszym przedszkolu każde dziecko:

–  jest jednakowo ważne i kochane

– zdobywa wiedzę i umiejętności

–  kreatywnie wyraża własne myśli, doświadczenia i wrażenia odbierane  z rzeczywistości

– Poznaje swoje prawa i obowiązki

– Czuje się bezpiecznie w życzliwej atmosferze