Rekrutacja

 

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo!

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2024/2025 proszeni są o złożenie deklaracji kontynuacji

w terminie do 29 lutego  2024 r.  w godz. 8.00-15.00 w przedszkolu lub sekretariacie szkoły.

Niezłożenie deklaracji  przez rodziców  w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu !

Rekrutacja dzieci, które nie uczęszczały do przedszkola rozpoczyna się 01.03.2024 r.

Wnioski można złożyć w sekretariacie szkoły lub przedszkolu od 01.03.2024 r. godz. 8:00 do 22.03.2024 r. do godziny 15:00.

Po zakończonej rekrutacji i ogłoszeniu listy zakwalifikowanych kandydatów w dniach od 03.04.2024 do 10.04.2024 do godziny 15:00 należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Lista dzieci  przyjętych zostanie ogłoszona w dniu 12.04.2024 r.

 

Maria Kosińska

wicedyrektor ZSP w Dąbrówce

 

 

DYŻUR
WAKACYJNY

 

Informujemy, że przedszkolem pełniącym dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu 2024 roku będzie:

  • Publiczne Przedszkole w Dąbrówce w okresie od dnia 1 do dnia 16 lipca 2024 roku,
  • Publiczne Przedszkole w Łazach w okresie od dnia 17 do dnia 31 lipca 2024 roku.

Dyżur wakacyjny organizowany jest wyłącznie dla dzieci, których oboje rodzice pracują zawodowo. Zgłoszenia dziecka należy dokonać w w/w przedszkolu (-ach) w terminie: od 1 do 15 marca 2024 roku.

Zgłoszenia będą przyjmowane w godzinach od 8:00 do 15:00 w sekretariacie szkoły lub przedszkolu. Po wyznaczonym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

W terminie od 1 do 15 marca 2024 roku rodzice zobowiązani są doręczyć do Dyrektora Publicznego Przedszkola w Dąbrówce lub Publicznego Przedszkola w Łazach wniosek wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu.

 

Załączniki: