Rekrutacja

 

Szanowni Rodzice !

Dyrektor Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym  w Dąbrówce z Oddziałem Zamiejscowym w Bratucicach przekazuje informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2023/2024.

Dyrektor, przyjmując dzieci do Przedszkola, kieruje się następującymi zasadami:

1. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w Przedszkolu przyjmowane są na podstawie złożonej przez rodzica/opiekuna prawnego: „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”. Druk należy pobrać w sekretariacie Szkoły lub ze strony internetowej przedszkola i złożyć w terminie do 21 lutego 2023 r.

2. Kryteria i terminy rekrutacji opisane w Regulaminie dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do Przedszkola lub zmienić Przedszkole swojemu dziecku. Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest „Wniosek o przyjęcie dziecka” wraz załącznikami (klauzula i oświadczenia). Druki należy pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej przedszkola/ szkoły i złożyć je w terminie od 01 marca 2023 r.  do 21 marca 2023 r.

3. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych jednostek. We wniosku o przyjęcie, określa się kolejność wybranych przedszkoli, od najbardziej preferowanych do najmniej preferowanych.

4. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola na rok szkolny 2023/2024 przeprowadza się na wolne miejsca w Przedszkolu.

6. Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji Przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami, Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi postępowanie uzupełniające.

Szczegółowe informacje dotyczące zapisów do Przedszkola znajdują się w Regulaminie, stanowiącym załącznik do powyższego artykułu.

Dyrektor ZSP w Dąbrówce

                                                                                                           Bogusława Janik

 

Informacja organu prowadzącego o terminach rekrutacji.

Regulamin rekrutacji 2023.24.-ppd

zal.-1-Deklaracja-o-kontynowaniu-wychowania-przedszk. Bratucice

zal.-2-Wniosek-o-przyjecie-kandydata-do-przedszkola-Bratucice

Oświadczenie do wniosku.

Klauzula informacyjna

Potwierdzenie woli przyjęcia.