Aktualności

Szanowni Rodzice

Od 25 maja 2020r. wprowadzone zostają konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty dla uczniów klas VIII. Będzie można również korzystać z biblioteki szkolnej oraz konsultacji psychologa szkolnego. Od 1 czerwca br., wprowadzone zostaną konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne dla uczniów klas IV-VII. Wznowione zostają zajęcia rewalidacyjne.

W szkole nadal prowadzone jest nauczanie w sposób zdalny z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

W związku z ryzykiem wystąpienia COVID–19 zarówno u uczniów, ich rodzin oraz pracowników szkoły wprowadzone zostały Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Publicznej Szkole Podstawowe im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Dąbrówce . Wszystkich pracowników, uczniów, rodziców uczniów obowiązują dotychczasowe regulaminy oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa organizacji pracy. Wszystkich uczniów, rodziców uczniów korzystających z zajęć lub konsultacji w szkole w okresie pandemii oraz pracowników szkoły zobowiązuje do bezwzględnego przestrzegania procedur w zakresie ich dotyczącym.

Zasady zgłaszania dzieci do szkoły zawarte są w procedurach.

Oświadczenie proszę przesłać na adres e-mail: szkoladabrowka@onet.eu  do piątku każdego tygodnia do godziny 12.00.  Rodzic /opiekun prawny jest zobowiązany dostarczyć  oryginał oświadczenia  w dniu przyprowadzenia dziecka do szkoły.

 

Do pobrania:

Procedury bezpieczeństwa konsultacje

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA-_REWALIDACJA

załaczniki_procedura_konsultacje

załaczniki_procedura_zajecia_rewalidacja

 

Dyrektor  Zespołu Szkolno Przedszkolnego Publicznego  Przedszkola w Dąbrówce z Oddziałem Zamiejscowym w Bratucicach informuje, że zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.) za zgodą organu prowadzącego w okresie od 25.05.2020 do 7.06.2020r. zajęcia w Publicznym Przedszkolu w Dąbrówce z Oddziałem Zamiejscowym w Bratucicach oraz  Oddziale Przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej zostają zawieszone.

Zajęcia prowadzone zdalnie będą kontynuowane.

https://www.youtube.com/watch?v=BXBi662_rjM

 

Św. Jan Paweł II – Karol Wojtyła – jest uważany za najwybitniejszego Polaka w historii naszego narodu. Jego działalność jako papieża zostanie zapamiętana na długie stulecia, a jego nauczanie inspiruje i będzie inspirować kolejne pokolenia, nie tylko Polaków.

Szczególnie godne podkreślenia są  zasługi polskiego papieża w szerzeniu na świecie pokoju i obrony tradycyjnych wartości Kościoła, takich jak rodzina, wolność jednostki, godność człowieka czy prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Karol Wojtyła urodził się 18 maja  1920 r. w Wadowicach. W młodym wieku stracił brata i rodziców. Studia przerwał mu wybuch II wojny światowej Po jej zakończeniu został księdzem, a następnie biskupem krakowskim, arcybiskupem i kardynałem. Brał udział w obradach Soboru Watykańskiego II i wprowadzaniu w Polsce jego postanowień.

W 1978 r. został wybrany na papieża – jako pierwszy w historii Polak. Jego pontyfikat był niezwykle energiczny i pełen nowych inicjatyw, takich jak Światowe Dni Młodzieży czy liczne pielgrzymki po świecie.

Jan Paweł II zmarł po ciężkiej chorobie 2 kwietnia 2005 r., a jego śmierć i pogrzeb spowodowały poruszenie na całym świecie.

 

https://www.youtube.com/watch?v=1T_U9HFrUKU

Dyrektor  Zespołu Szkolno Przedszkolnego Publicznego  Przedszkola w Dąbrówce z Oddziałem Zamiejscowym w Bratucicach informuje, że zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.) za zgodą organu prowadzącego w okresie od 06.05.2020 do 24.05.2020r. zajęcia w Publicznym Przedszkolu w Dąbrówce z Oddziałem Zamiejscowym w Bratucicach oraz  Oddziale Przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej zostają zawieszone.
Przyczyną zawieszenia zajęć jest brak możliwości otwarcia przedszkoli od 6 maja br. z uwagi na trudności w realizacji wytycznych dotyczących przepisów BHP oraz szczegółowych wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Zajęcia prowadzone zdalnie będą kontynuowane.

SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE

Dzień 24.04.2020r. (piątek ) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, a wynika to z kalendarza roku szkolnego 2019/2020.

Zachęcam wszystkich do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu w gronie najbliższych.

Poczytajmy, posłuchajmy ulubionej muzyki  lub pomóżmy naszym rodzicom w codziennych, domowych obowiązkach.

Czekamy na dalsze komunikaty Ministra Edukacji Narodowej.

Życzę Wszystkim wytrwałości i cierpliwości. Dbajmy o swoje zdrowie.

ZOSTAŃMY W DOMU!

 

Szanowni Państwo,

do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym

w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym 9 kwietnia br. rozporządzeniu

Ministra Edukacji Narodowej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642

Komunikat dla klasy VIII

1 kwietnia spróbujemy przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. W związku z tym, bardzo proszę by we środę o godzinie 9.00 wejść na stronę: cke.edu.pl lub oke.krakow.pl  Na stronach tych są przygotowane dla Was do pobrania arkusze egzaminacyjne. Nie musicie ich drukować, możecie korzystać z monitorów lub innych ekranów. Rozwiązania zapisujcie na kartkach – część zamknięta: numer pytania i litera odpowiedzi, czyli: 1-a, 2-b, 3-c itd. Część otwarta: numer pytania i odpowiedź : np. 5- was reading a book. Zróbcie zdjęcia kartkom z odpowiedziami lub napiszcie na komputerze, zwłaszcza ostatnie zadanie – wypowiedź pisemna (e-mail, opis…)  i prześlijcie na mojego maila: gfilipekgomez88@gmail.com

Bardzo proszę byście koniecznie wszyscy napisali maila. Proszę również by wszystkie zdjęcia wpłynęły do mnie do godziny 11.30.

Good Luck JJJ

Pozdrawiam, G.Filipek-Gomez

W dniach 30, 31,( marca) i 1 kwietnia spróbujemy przystąpić do egzaminu próbnego ósmoklasisty. Jeżeli chodzi o matematykę to bardzo proszę aby we wtorek 31 marca o godzinie 9.00 wejść na stronę : cke.edu.pl  lub oke.krakow.pl   Na stronach tych będą przygotowane dla Was do pobrania arkusze egzaminacyjne. Nie musicie ich drukować możecie korzystać z monitorów lub innych ekranów. Rozwiązania zapisujcie na kartkach:  część zamknięta: numer pytania i litera odpowiedzi czyli: 1-a,  2-c  3-b itd. Natomiast zadania otwarte rozwiązujecie i przesyłacie rozwiązanie. Kartkom z rozwiązaniami robicie zdjęcia i przesyłacie na mojego maila którego jeszcze raz przypominam: grzkuc13@gmail.com  ważne aby wszystkie zdjęcia spłynęły do godziny 12 tej.

Pozdrawiam G. Kuc

Do góry

Follow by Email
Facebook
Google+
https://zspdabrowka.pl/spdabrowka/page/2">
Twitter
Pinterest
Instagram