Aktualności

Znaleźliśmy się w trudnej dla nas Wszystkich sytuacji, która zmienia się dynamicznie i codziennie przynosi nowe wiadomości na temat rozprzestrzeniania się wirusa i kolejnych zachorowań. Na podstawie specjalnej ustawy dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa Rząd Polski, działając zapobiegająco i profilaktycznie, podjął decyzję o zawieszeniu zajęć w szkole, przy jednoczesnym wprowadzeniu nauki metodą zdalnego nauczania. Zapraszam Państwa do współpracy i wspólnego działania.
Nauczyciele kontaktują się z Państwem i dziećmi za pośrednictwem poczty elektronicznej, strony internetowej oraz w inny sposób – wspólnie z Państwem ustalony. Codziennie też nauczyciele są dostępni dla uczniów i Państwa poprzez Teamsy w czasie zajęć przewidzianych w danym dniu.
Ograniczenie swobodnego wychodzenia z domu, niepokojące komunikaty telewizyjne czy radiowe, obawa o zdrowie najbliższych, może powodować sytuacje, które są dla dzieci niezrozumiałe i nie wiedzą jak się w nich odnaleźć. Wsparcia w tym zakresie udzieli Państwu psycholog szkolny.
Nadchodzący czas to również lekcja odpowiedzialności dla nas wszystkich i podjęcie działań mających na celu maksymalne ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARSCoV-2 oraz ochrona przed nim naszych dzieci, najbliższych i nas samych. Zachęcam więc aby ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne, dzieci w tym okresie:
• pozostały w domu, nie przemieszczały się, ograniczyły przebywanie w miejscach publicznych, gdzie mogą być duże skupiska ludzi
• ograniczyły kontakt z innymi osobami, w tym spotkania koleżeńskie
• przestrzegały zasad higieny osobistej (w tym higieny kaszlu i kichania oraz czystości rąk), szczególnie przy przebywaniu poza domem
• wykorzystały czas również na odpoczynek, sen oraz czytanie ciekawych książek.
Wszelkie nowe informacje będą Państwu przekazywane na bieżąco poprzez stronę internetową. Zachęcam również do stosowania się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz śledzenia na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju.
Pozdrawiam serdecznie Państwa i dzieci.
Bogusława Janik Dyrektor ZSP

Uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wchodzą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I – III szkoły podstawowej będą funkcjonowały bez zmian.
W związku z powyższymi zaleceniami od 26.10.2020 r. przechodzimy na nauczanie zdalne z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Zajęcia będą się odbywały według przyjętego planu lekcji. Klasy V i VI według planu, który zamieszczą wychowawcy na Teamsach.


W sytuacjach problemowych prosimy o kontakt .
Skrzynka e-mailowa do kontaktu: szkoladabrowka@onet.eu
Telefon: 14 6851080

Już trzeci raz nasza szkoła wzięła udział w akcji KREDKOBRANIA organizowanej przez Fundację Ignatianum.
Jej celem była zbiórka przyborów szkolnych i materiałów plastycznych, które trafiły do najmłodszego pokolenia Polaków mieszkających na Kresach.
Mimo trwającego stanu epidemii i przy zachowaniu wszelkich procedur, po raz kolejny pokazaliśmy, że nie zapomnieliśmy o naszych najmłodszych Rodakach z Litwy i Ukrainy.

29 września odbyła się na terenie szkoły akcja czytelnicza DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA. Wzięli w niej udział uczniowie klas 0-VIII wraz z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Do czytania wykorzystano zarówno lektury jak i teksty popularnonaukowe. Wspólne czytanie to szansa na rozwój zainteresowań literackich i sposób na ciekawe spędzanie wolnego czasu.

Kolejna akcja charytatywna naszego Wolontariatu to zbiórka makulatury. Cel był szczytny, gdyż zebrane ze sprzedaży pieniądze trafią do Kamerunu, gdzie siostry misjonarki budują dom dziecka dla najmłodszych mieszkańców tego afrykańskiego kraju.
Serdeczne podziękowania dla tych wszystkich, którzy włączyli się do tej akcji.

Szkolne Koło Wolontariatu rozpoczęło swoją tegoroczną działalność od przeprowadzenia zbiórki żywności i środków czystości dla Polaków mieszkających na Litwie. Wszystkie zebrane produkty trafią do najbardziej potrzebujących rodaków z rejonu Wileńszczyzny i hospicjum prowadzonego przez polskie siostry zakonne.
Serdecznie dziękujemy za najdrobniejszy gest dobroci.

Malować można nie tylko farbami czy kredkami. Okazuje się, że materiałem malarskim mogą być również liczby. W ramach rozwijania talentów matematycznych uczniowie z klas 4-8  naszej szkoły, wzięli udział w zorganizowanym przez Panie: A. Handzel i E. Piekarz Szkolnym Konkursie „Liczbami malowane”. Najlepiej „wymalowali” zadania Lena Lis- Błąkała z kl.7 oraz Michał Londo z kl. 5. Miejsce II zajęła Zuzanna Majcher z kl.7, a miejsce IIIMateusz Gnutek z kl.5.

Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że : Matematyka da się lubić! i zgłosili chęć uczestnictwa w kolejnych konkursach.

W  tym roku ta wyjątkowa akcja czytelnicza musiała się odbyć w odmiennych warunkach niż zazwyczaj. Uczniowie klasy VIII czytali wybrane fragmenty ,,Balladyny” Juliusza Słowackiego wsali gimnastycznej, m.in. fragment o przygotowaniach do ,,malinowego konkursu”. Ze względów epidemicznych towarzyszyły im tylko p.Dyrektor Bogusława Janik, Kierownik Biblioteki w Buczkowie p. Aneta Pokrzywka oraz wychowawca.

 Balladyna Juliusza Słowackiego to wybitne dzieło polskiego romantyzmu, ukończone w grudniu 1834 roku, a wydane pięć lat później w Paryżu. Utwór powstał na emigracji w czasie dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski powstania i debat nad wspólną historią i przyszłym losem narodu.

 

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku.

Do góry

Follow by Email
Pinterest
Instagram