Aktualności

W poniedziałek 18 stycznia decyzją MEiN uczniowie klas I-III wracają do szkoły na zajęcia stacjonarne. 

Zajęcia będą odbywać się według dotychczasowego podziału godzin. Zmianie ulegają godziny rozpoczynania lekcji. Wychowawcy klas poinformują uczniów o dokonanych zmianach.

W szkole będzie funkcjonować świetlica według ustalonych dotychczas godzin.

Dla uczniów klas IV-VIII zostają przedłużone zajęcia w trybie zdalnym.

Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS:

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

3. Przy wejściu do budynku szkoły należy pamiętać o obowiązku dezynfekowania rąk przy użyciu środka dezynfekującego. 

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie wchodzą na teren szkoły.

Z poważaniem

Dyrektor

ZSP w Dąbrówce

1 grudnia to Światowy Dzień Walki z AIDS. W naszej szkole mimo pandemii pamiętaliśmy o tym ważnym dniu. Uczniowie kl7 wzięli udział w konkursie wiedzy o AIDS oraz przygotowali piękne plakaty. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uczniowie będą mogli wziąć udział w bardziej różnorodnych zadaniach związanych z tym wydarzeniem.

Szanowni Państwo 

Sekretariat szkoły czynny codziennie w godzinach 7.30 -15.30 

Tel. 14 6851125 lub 732833576 

Z uwagi na remont  budynku szkoły sekretariat tymczasowo został przeniesiony  

do  Publicznego Przedszkola w Dąbrówce.

Informuję, iż w dniach 25.11.-26.11.2020r. odbędą się zdalne zebrania wywiadowcze dla Rodziców uczniów klas I-VIII w Aplikacji Teams na kontach dzieci.

25.11.2020r.  Klasa I   g.16.00

Klasa II  od  g.16.30. (wychowawca telefonicznie kontaktuje z rodzicami według wcześniejszych ustaleń)

Klasa III. g.17.00.

Klasa IV  g.17.30.

                          26.11.2020r. Klasa V   g.16.00

                                               Klasa VI   g.16.30.

                                               Klasa VII  g.17.00.

                                               Klasa VIII  g.17.30.

Przed zebraniem wychowawcy roześlą kartki z ocenami uczniów na ich konta w Outlooku. Należy wydrukować kartkę i odesłać zdjęcie z podpisem Rodzica do wychowawcy. Kartkę można wkleić do zeszytu korespondencyjnego.

Jeśli nie ma możliwości wydrukowania kartki, proszę, aby uczeń przepisał oceny do zeszytu korespondencyjnego i odesłał zdjęcie z podpisem Rodzica.

Jeśli rodzic nie może uczestniczyć w zebraniu, powinien skontaktować się z wychowawcą i ustalić dogodny termin spotkania.

Pozostali nauczyciele będą dostępni podczas trwania zebrania poprzez Outlooka w Aplikacji Teams.

Przypominam, iż w zebraniu mogą uczestniczyć tylko rodzice/prawni opiekunowie dziecka.

                                                                                 Dyrektor:

                                                                            Bogusława Janik

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka to święto szczególne, wypełnione dziecięcą radością i zabawą, które odgrywa przede wszystkim edukacyjną i wychowawczą rolę.
Podczas różnych związanych z tym dniem zajęć należy informować dzieci i młodzież, o tym jakie prawa im przysługują oraz do kogo mogą się zwrócić jeśli są łamane. Warto podkreślać niezwykle ważną rolę, jaką mają w upowszechnianiu wiedzy na temat praw dziecka dorośli.

W związku z Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, obchodzonym corocznie 20 listopada, ustanowionym uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 2014 r. dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak ogłasza konkurs dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na najciekawsze prace plastyczne o tematyce związanej z prawami dziecka.

Zachęcamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie. Szczegółowe informacje dla zainteresowanych są dostępne u Pani Jadwigi Trzaski – nauczyciela plastyki.

Z okazji 102 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w oddziale przedszkolnym ,,0” w szkole odbył się wewnętrzny  konkurs wierszy patriotycznych ,,Piękna nasza Polska cała”. Przed przystąpieniem do części konkursowej, dzieci wspólnie zaśpiewały piosenkę ,,To jest mój kraj”. Po czym zaprezentowały przygotowane przez siebie wiersze. Poziom artystyczny zaprezentowanych utworów był wysoki. Dlatego jury miało duży problem z wybraniem zwycięzców. Po długim namyśle i dyskusji przyznano pierwsze, drugie, trzecie miejsce oraz jedno wyróżnienie. Konkurs był dużym przeżyciem dla dzieci, wpisuje się on w realizację Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ,,Piękna Nasza Polska Cała”.

    Po zakończonym konkursie o godz.11.11 w ramach kolejnej edycji MEN ,,Szkoła do hymnu” dzieci wspólnie z nauczycielami odśpiewały hymn narodowy Mazurek Dąbrowskiego.

wychowawca

Lucyna Seremak

Drodzy Rodzice!

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego pozostaje bez zmian.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej w domu, dyrektor szkoły może zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole). Wniosek proszę kierować  na adres szkoły: szkoladabrowka@onet.eu

Opieka w świetlicach szkolnych oraz praca nauczycieli

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoła zapewnieni funkcjonowanie świetlicy szkolnej.

Świetlica od poniedziałku dostępna jest przede wszystkim dla Uczniów, których Rodzice bezpośrednio zaangażowani są w walkę z pandemią COVID-19. Proszę więc Tych Rodziców o przekazanie Wychowawcom do piątku informacji o obecności Dziecka w świetlicy. Wychowawcy przekazują listę dzieci do Pani Lucyny Seremak.

Nauczyciele oraz inni pracownicy szkół i placówek oświatowych w realizacji nauki zdalnej będą mogli zostać oddelegowani do pracy z domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki.  

Konsultacje dla zdających egzaminy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektor szkoły może umożliwić  uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach, do 5 osób. 

Olimpiady, turnieje i konkursy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych zostaną przeprowadzone  zaplanowane olimpiady, turnieje i konkursy na terenie szkoły.

Dąbrówka , 8.11.2020 r. Bogusława Janik – Dyrektor ZSP w Dąbrówce

Znaleźliśmy się w trudnej dla nas Wszystkich sytuacji, która zmienia się dynamicznie i codziennie przynosi nowe wiadomości na temat rozprzestrzeniania się wirusa i kolejnych zachorowań. Na podstawie specjalnej ustawy dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa Rząd Polski, działając zapobiegająco i profilaktycznie, podjął decyzję o zawieszeniu zajęć w szkole, przy jednoczesnym wprowadzeniu nauki metodą zdalnego nauczania. Zapraszam Państwa do współpracy i wspólnego działania.
Nauczyciele kontaktują się z Państwem i dziećmi za pośrednictwem poczty elektronicznej, strony internetowej oraz w inny sposób – wspólnie z Państwem ustalony. Codziennie też nauczyciele są dostępni dla uczniów i Państwa poprzez Teamsy w czasie zajęć przewidzianych w danym dniu.
Ograniczenie swobodnego wychodzenia z domu, niepokojące komunikaty telewizyjne czy radiowe, obawa o zdrowie najbliższych, może powodować sytuacje, które są dla dzieci niezrozumiałe i nie wiedzą jak się w nich odnaleźć. Wsparcia w tym zakresie udzieli Państwu psycholog szkolny.
Nadchodzący czas to również lekcja odpowiedzialności dla nas wszystkich i podjęcie działań mających na celu maksymalne ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARSCoV-2 oraz ochrona przed nim naszych dzieci, najbliższych i nas samych. Zachęcam więc aby ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne, dzieci w tym okresie:
• pozostały w domu, nie przemieszczały się, ograniczyły przebywanie w miejscach publicznych, gdzie mogą być duże skupiska ludzi
• ograniczyły kontakt z innymi osobami, w tym spotkania koleżeńskie
• przestrzegały zasad higieny osobistej (w tym higieny kaszlu i kichania oraz czystości rąk), szczególnie przy przebywaniu poza domem
• wykorzystały czas również na odpoczynek, sen oraz czytanie ciekawych książek.
Wszelkie nowe informacje będą Państwu przekazywane na bieżąco poprzez stronę internetową. Zachęcam również do stosowania się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz śledzenia na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju.


Pozdrawiam serdecznie Państwa i dzieci.
Bogusława Janik Dyrektor ZSP

Uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wchodzą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I – III szkoły podstawowej będą funkcjonowały bez zmian.
W związku z powyższymi zaleceniami od 26.10.2020 r. przechodzimy na nauczanie zdalne z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Zajęcia będą się odbywały według przyjętego planu lekcji. Klasy V i VI według planu, który zamieszczą wychowawcy na Teamsach.


W sytuacjach problemowych prosimy o kontakt .
Skrzynka e-mailowa do kontaktu: szkoladabrowka@onet.eu
Telefon: 14 6851080

Do góry

Follow by Email
Pinterest
Instagram