Nauczyciele

* Adamczyk Elżbieta: historia, wos, plastyka

* s. Bochenek Wiesława: religia

* Drużkowska Dorota: język niemiecki

* Filipek Gomez Grażyna: geografia, język angielski

* Handzel Anna: matematyka, fizyka, doradztwo zawodowe

* Janik Bogusława: geografia

* Jędrczak Beata: język polski, wdż

* Kłóś Sabina: nauczyciel wspomagający

* Kmiecik Agata: język polski, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

* ks. Kotarba Piotr: religia

* Kosińska Maria: edukacja wczesnoszkolna, historia

* Lis Barbara: język angielski, edukacja wczesnoszkolna

* Michajlak Urszula: edukacja wczesnoszkolna

* Ochel-Białek Kinga: chemia, biologia, edukacja dla bezpieczeństwa

* Piekarz Edyta: bibliotekarz, historia

* Półtorak Rafał: wychowanie fizyczne

* Trzaska Jadwiga: plastyka, przyroda

* Wnęk Wojciech: muzyka, informatyka, technika