Informacje

Informacja dla rodziców:
Jak wspierać i motywować dzieci do nauki poza szkołą?

Do pobrania: Informacja rodzice

 

Telefoniczne wsparcie psychologiczne dla dzieci i dorosłych 

Specjaliści Ośrodka  Interwencji Kryzysowej w Bochni

tel.: 14 611 28 92

 

Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bochni  w godz. 7.00 – 15.00

tel.: 14 612 36 91

tel. kom.: 691 494 436

Informacja dla dzieci:

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu

Do pobrania: Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu