Statut

STATUT ZSP2018 

Statut został zatwierdzony mocą Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia  7 grudnia 2018r.