Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Dąbrówce

 

mgr Bogusława Janik

„Nie to jest ważne, by krytykować przeszłość, lecz aby swój własny wysiłek włożyć w lepszą przyszłość.”

/Prymas kard. Stefan Wyszyński/

 

 

Wice-Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Dąbrówce

mgr Maria Kosińska