SPInKa

Szkolny Punkt Informacji i Kariery – SPInKa

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO

W naszej szkole od 4 września 2017 roku jest realizowany projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego”. Jednym z komponentów projektu jest wsparcie orientacji zawodowej uczniów szkół podstawowych  – przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich zainteresowanych uczniów klasy trzeciej  gimnazjalnej oraz ósmej od II semestru bieżącego roku szkolnego tak, by ich wybory edukacyjne, a następnie kariera zawodowa wynikały z właściwego rozpoznania ich predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy. Utworzony został Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa) umożliwiający realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów, w ramach którego jest zapewniony dostęp do poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Zadania w SPInKa realizuje  doradca zawodowy zatrudniony w szkole .

Rekrutacja uczniów klasy VIII rozpocznie się 3.01.2019r. Uczniowie objęci programem i kontynuujący w nim udział to uczniowie klasy  3 Gimnazjum.

Czas trwania projektu 01.01.2016 – 31.12.2021.

 

Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny. Zadeklarowanie przez ucznia uczestnictwa w projekcie jest zobowiązaniem ucznia do udziału w zajęciach grupowych z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego i konsultacjach indywidualnych w całym cyklu ich trwania oraz do prac (wspólnie z doradcą) nad Indywidualnym Planem Działania (IPD), który jest ostatnim etapem procesu doradczego. Po przygotowaniu IPD uczestnik/uczestniczka otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie.

Uczestnicy projektu są zobowiązani do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach i indywidualnych konsultacjach podpisem na liście obecności.

 

Więcej informacji na stronie www.zawodowamalopolska.pl.

 

3 stycznia 2019 roku ruszyła rekrutacja klasy 8 do projektu SPInKa.

Regulamin rekrutacji w zakładce „Dokumenty”/pliki do pobrania.