Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka to święto szczególne, wypełnione dziecięcą radością i zabawą, które odgrywa przede wszystkim edukacyjną i wychowawczą rolę.
Podczas różnych związanych z tym dniem zajęć należy informować dzieci i młodzież, o tym jakie prawa im przysługują oraz do kogo mogą się zwrócić jeśli są łamane. Warto podkreślać niezwykle ważną rolę, jaką mają w upowszechnianiu wiedzy na temat praw dziecka dorośli.

W związku z Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, obchodzonym corocznie 20 listopada, ustanowionym uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 2014 r. dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak ogłasza konkurs dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na najciekawsze prace plastyczne o tematyce związanej z prawami dziecka.

Zachęcamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie. Szczegółowe informacje dla zainteresowanych są dostępne u Pani Jadwigi Trzaski – nauczyciela plastyki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *