Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020

Powiększ obraz

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce przekazuje informacje dotyczące zgłoszenia/rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020.

Od 1.09.2018 obowiązek szkolny obejmuje dzieci siedmioletnie.

Informacje na temat odroczenia obowiązku i wcześniejszego przyjęcia do szkoły można uzyskać w sekretariacie szkoły.

Dyrektor przyjmując uczniów do szkoły kieruje się następującymi zasadami:

  1. Dzieci mieszkające w obwodzie szkoły, które podlegają obowiązkowi szkolnemu są przyjmowane z urzędu po wypełnieniu: „Karty zgłoszenia”przez rodzica/prawnego opiekuna. Kartę należy pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły od25 lutego do 8 marca 2019r. Dostarczenie wypełnionej, podpisanej karty do sekretariatu szkoły jest równoznaczne z potwierdzeniem woli zapisania dziecka do szkoły.
  2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. W takim przypadku dyrektor przeprowadza postępowanie rekrutacyjne w stosunku do kandydatów spoza obwodu. „Wniosek rekrutacyjny” można składać od 11 marca do 15 marca 2019r.

Na podstawie liczby zapisanych dzieci, dyrektor szkoły opracowuje „Arkusz organizacji pracy szkoły”, w którym zgłasza liczbę utworzonych klas pierwszych, dlatego proszę o wypełnienie i dostarczenie do szkoły „Kart zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej” Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce na rok szkolny 2019/2020 w terminie. 

Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrówce

mgr Bogusława Janik

 

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia

Wniosek

Klauzula RODO

zgoda-na-nauke-religii

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *