Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z Rodzicami/ opiekunami prawnymi

Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z Rodzicami/ opiekunami prawnymi obowiązująca w Zespole Szkolno Przedszkolnym Publicznym Przedszkolu w Dąbrówce z Oddziałem Zamiejscowym w Bratucicach

§ 1

W związku z wznowieniem działalności od 1 września  2020 r.  Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego wprowadza Procedurę  szybkiej ścieżki komunikacji z Rodzicami/ opiekunami prawnymi  obowiązującą w Publicznym Przedszkolu w Dąbrówce z Oddziałem  Zamiejscowym w Bratucicach.

§ 2

 1.  Rodzice w przypadku skorzystania z usług przedszkola są  zobowiązani
  do pozostawienia aktualnego numeru telefonu oraz adresu  mailowego.
 2.  Rodzice w przypadku skorzystania z usług przedszkola  i pozostawienia dziecka
  pod opieką w placówce są zobowiązani do każdorazowego  odbierania telefonu z przedszkola.
 3.  W sytuacji losowej gdy rodzic nie odbierze telefonu zobowiązany  jest do niezwłocznego oddzwonienia.
 4.  W przypadku wystąpienia u dziecka podczas pobytu w przedszkolu  oznak choroby Rodzic jest natychmiast informowany o zaistniałej  sytuacji telefonicznie i jest zobowiązany do niezwłocznego  tj. do 1 godz. odbioru dziecka z placówki licząc od momentu  przekazania informacji o stanie zdrowia dziecka.
 5.  Komunikaty mogą się również ukazywać na stronie internetowej  przedszkola.
 6.  Z Przedszkolem Rodzic może kontaktować się wykorzystując
  1. Telefon: 14 68 58 125 
  1. Pocztę elektroniczną: szkoladabrowka@onet.eu

§ 3

Każdy Rodzic/ opiekun prawny korzystający z usług przedszkola  w okresie epidemii zobowiązany jest do zapoznania z treścią  Procedury oraz do jej bezwzględnego stosowania.

§ 4

Procedura obowiązuje bezterminowo od 1 września 2020 r.