Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

grupa starsza- dzieci 4-5-letnie

7.30-8.30Stworzenie warunków do zabaw odpowiadających  zainteresowaniom dziecięcym. 
Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, 
tematyczne, badawcze itp. Ćwiczenia ortofoniczne, 
oddechowe, słuchowe, gramatyczne, itp. 
Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. 
Zajęcia z religii. Prace porządkowe w sali. 
Przygotowanie do zajęć. 
8.30-9.00Ćwiczenia poranne.
 Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.
9.00-9.30Śniadanie.
9.30-11.45Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych
treści z programu wychowania przedszkolnego.
Zajęcia z języka angielskiego. Spacery, zabawy 
na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, 
obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe 
i ogrodnicze, zabawy dowolne.
11.45-12.00Czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu.
12.00-12.30Obiad. 
12.30-13.00Odpoczynek-słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, 
wybranych pozycji z literatury dziecięcej.
13.00-15.00Zajęcia z religii. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy 
konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy 
ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe.  
Ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości 
dzieci, ćwiczenia grafomotoryczne. Zabawy dowolne 
w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie 
przedszkolnym. Prace porządkowe w sali.  
15.00-15.15Czynności higieniczne oraz przygotowanie 
do podwieczorku.
15.15- 15.30Podwieczorek.
15.30- 16.00Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, 
tematyczne, działalność plastyczna, zabawy ruchowe.  
Prace porządkowe w sali.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

grupa młodsza- dzieci 3-4-letnie

7.30-9.00Stworzenie warunków do zabaw odpowiadających
 zainteresowaniom dziecięcym.
 Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, 
tematyczne, badawcze itp. Ćwiczenia ortofoniczne, 
oddechowe, słuchowe, gramatyczne, itp. 
Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych.
 Zajęcia z religii. Prace porządkowe w sali.
 Przygotowanie do zajęć. 
9.00-9.30Ćwiczenia poranne. 
Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.
9.30-10.00Śniadanie.
10.00-12.15Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych
 treści z programu wychowania przedszkolnego. 
Zajęcia z języka angielskiego. Spacery, zabawy na świeżym
 powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje
 przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze,
 zabawy dowolne.
12.15-12.30Czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu.
12.30-13.00Obiad. 
13.00-13.15Odpoczynek-słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, 
wybranych pozycji z literatury dziecięcej.
13.15-15.00Zajęcia z religii. Gry i zabawy dydaktyczne,
 zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, 
zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, 
zabawy ruchowe.  Ćwiczenia indywidualne dostosowane 
do możliwości dzieci, ćwiczenia grafomotoryczne.
 Zabawy dowolne 
w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie przedszkolnym.
 Prace porządkowe w sali.  
15.00-15.15Czynności higieniczne oraz przygotowanie 
do podwieczorku.
15.15- 15.30Podwieczorek.
15.30- 16.00Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne,
 tematyczne, działalność plastyczna, zabawy ruchowe. 
 Prace porządkowe w sali.