Procedura postępowania na wypadek podejrzenia COVID-19

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 1. Wyznacza się pomieszczenie, zwane dalej izolatorium, w którym  będzie można odizolować osobę w razie wystąpienia u niej objawów  chorobowych.
 2. Izolatorium wyposażone jest w środki ochrony osobistej ( maseczki,  rękawiczki, fartuch ochronny, przyłbicę), termometr bezdotykowy  oraz płyn dezynfekujący.
 3. Osoba wykazująca objawy zakażenia zostanie objęta natychmiastową izolacją.
 4. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka jest  ono niezwłocznie izolowane od grupy do pomieszczenia izolatorium.
 5. Wyznacza się jedną osobę wyposażoną w środki ochrony osobistej  do kontaktu
  z podejrzanym o zakażenie z zachowaniem dystansu min. 2 m.
 6. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką wyznaczonego pracownika,  który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa-  przed wejściem i po wyjściu z izolatorium dezynfekuje  ręce, przed wejściem do  pomieszczenia zakłada środki ochrony indywidualnej  ( fartuch, rękawiczki, maseczkę, przyłbice- po wyjściu  z izolatorium  niezwłocznie pozbywa się użytych przedmiotów ochrony  umieszczając je w szczelnie zawiązanym worku.
 7. W przypadku nasilonych objawów, takich jak: gorączka, kaszel,  duszności, problemy
  z oddychaniem bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie:
 8. Pogotowie ratunkowe – 112:
 9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni –  „Szpital Powiatowy” im. bł.  Marty Wieckiej – tel. 14 61 53 400
 10. Rodziców podopiecznych.
 11. Dyrektor;
 12. Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w pn.- pt. 7.00- 15.00
  14 612 32 34  lub zadzwonić pod numer alarmowy 112
 13. Kuratorium Oświaty delegatura Tarnów –  od pn. do pt. w godz. 7:30 – 15.30  tel. 14 696 32 51
 14. Urząd Gminy w Rzezawie tel. 14 68 58 100  Gminny Zespół Obsługi Szkól i Przedszkoli                  tel. 14 68 58 534
 15. W przypadku wystąpienia podejrzenia zachorowania u dziecka  nauczyciel niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z rodzicem.
 16. Nauczyciel zawiadamia Dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 17. Osoba wskazana przez dyrektor kontaktuje się telefonicznie z  rodzicami pozostałych dzieci i informuje o zaistniałej sytuacji.
 18. Wszyscy przebywający w przedszkolu pozostają w placówce  ( drzwi zamknięte na klucz) i sporządzona zostaje lista określająca  kto miał bliski kontakt z osobą podejrzaną o zachorowanie na  COVID-19.
 19. Obszar, w którym poruszała się osoba podejrzana o zakażenie,  należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować  powierzchnie  dotykowe (klamki, poręcze, blaty, uchwyty)
 20. Dalsze działania podejmują odpowiednie służby.