Spotkanie organizacyjne

Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola na zebranie, które odbędzie się dnia 30.08.2021 o godzinie 17.30 w szkole, w sali gimnastycznej.