Rekrutacja do przedszkola

Szanowni Państwo
Wszelkie informacje na temat rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej, przedszkola znajdą Państwo
w zakładkach Rekrutacja