Dyżur Wakacyjny

DYŻUR WAKACYJNY
Informujemy, że przedszkolem pełniącym dyżur wakacyjny w lipcu 2021 r. jest Publiczne Przedszkole w Jodłówce w okresie od 1 – 16 lipca 2021 roku i Publiczne Przedszkole w Borku w okresie od 19- 31 lipca 2021 roku. Dyżur wakacyjny organizowany jest wyłącznie dla dzieci, których oboje rodzice pracują zawodowo. Zgłoszenia dziecka należy dokonać w w/w przedszkolu w terminie do 15 marca 2021 r. Po wyznaczonym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Placówką dostosowaną do przyjęcia dzieci niepełnosprawnych ruchowo będzie od dnia 1 września 2021 roku Publiczne Przedszkole w Dąbrówce, w którym powstanie Oddział Integracyjny.
W terminie do 15 marca 2021 r. rodzice zobowiązani są doręczyć do Dyrektora Publicznego Przedszkola w Jodłówce lub Publicznego Przedszkola w Borku wniosek wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu.
Uwaga : Dyżur wakacyjny uzależniony będzie od możliwości organizacyjno -sanitarnych związanych z pandemią COVID -19.
Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udzielają dyrektorzy przedszkoli.