„Mobilna lekcja edukacyjna” w grupie „SÓWKI”

Powiększ obraz

Jesteśmy ciekawi świata, tego co nas otacza, co się wokół nas dzieje. Szczególną ciekawość posiadają dzieci. By rozwijać ciekawość poznawczą, myślenie przyczynowo- skutkowe, zachęcać do poznawania rzeczy i zjawisk, dzieci uczestniczyły w ,,Mobilnej lekcji edukacyjnej” Wykazały duże zainteresowanie i fajnie się przy tym bawiły😊.