OTWARCIE PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM

6 października 2021r. o godz.11.00 nastąpi otwarcie Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Dąbrówce.

    Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci przedszkolnych do udziału w uroczystości, która odbędzie się na sali gimnastycznej.

                                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                Dyr. Bogusława Janik