Propozycje zabaw i zajęć. Temat tygodnia: „Marcowa pogoda”

Propozycje  zabaw i zajęć dla dzieci z grupy Biedronek w dniach 
od 23.03.2020 do 27. 03.2020.

Propozycja zajęć ruchowych